Resultats de la cerca fins a març de 2019

Fins a la data, hem trobat i classificat quatre pianos Clementi i tres Collard, a més dels tres Clementi de la col·lecció del Museu de la Música de Barcelona. També hem trobat altres pianos interessants d’altres marques que no incloem aquí.  Aquesta llista és un resum del treball que estem duent a terme.