Instruccions memòria d’activitats

Crear una nova entrada a Memòria d’activitats

  1. Títol de la entrada curt i preferentment en majuscules
  2. Data de publicació: posar-hi la data en que es va fer l’activitat
  3. Text: És lliure. Es pot posar una primera frase destacada en negreta i un text tant llarg com es vulgui
  4. Extracte: Serà el text curt que sortirà a la pàgina resum de la Memòria d’activitats. Si es deixa en banc sortiran les primeres 10 paraules del text normal
  5. Imatge destacada: Aquesta surt al resum però no surt a la pàgina dels elements de la memòria d’activitats
  6. Imatge inserida al text: Aquesta no surt al resum però sí als elements de la memòria d’activitats
  7. El més important: posar “actimem-ca/en/es” a la categoria segons l’idioma perquè surti a la pàgina resum d’activitats