La revista The Keats-Shelley Review publia l’article “The Intellectual Circle of Muzio Clementi in
London: A Contribution to His Biography” de Marina Rodríguez Brià.

L’article es pot accedir seguint aquest enllaç.

Cita de l’article: Marina Rodríguez Brià (2023) The Intellectual Circle of Muzio Clementi
in London: A Contribution to His Biography, The Keats-Shelley Review, 37:1, 28-45, DOI: 10.1080/09524142.2023.2215058