ara.cat i catclàssics, 11 de juny de 2015

Marina Rodríguez Brià interpreta peces de Muzio Clementi amb un piano del 1824